Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 500 δωρεάν τεστ για COVID-19 στα Δικαστήρια

Μετά από συνεννόηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη και του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση που αφορά στην κάλυψη της δαπάνης για τη διενέργεια 500 δειγματοληπτικών εξετάσεων για ανίχνευση του SARS-CoV-2 σε Δικαστές, Δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους που απασχολούνται στους χώρους των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόφαση για διενέργεια των ελέγχων κατέστη εφικτή μετά την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα είναι παγκύπριος και θα γίνει στη βάση της αναλογικής αριθμητικής κατανομής και κατανομής ανά επαρχία μεταξύ των διαφόρων Δικαστηρίων όλων των πόλεων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Δικαστές, Δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι που δραστηριοποιούνται στα Δικαστήρια.

Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε δεδομένης της σημασίας διεξαγωγής εργαστηριακών εξετάσεων για αντιμετώπιση της πανδημίας από τη νόσο COVID-19 και στο πλαίσιο της προσπάθειας της Κυβέρνησης για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Οι ενέργειες προς υλοποίηση της διαδικασίας για τη διενέργεια της εξέτασης θα γίνουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης με τα κλινικά εργαστήρια που θα συμμετάσχουν στη διενέργεια των ελέγχων θα γίνει από το Υπουργείο Υγείας.

Την εισήγηση για τη δειγματοληπτική εξέταση διατύπωσε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Δώρος Ιωαννίδης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,