Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απορρίπτει τις προσφυγές κατά του lockdown – Δεν είναι κατ΄οίκον περιορισμός αποφαίνεται