K. Παρασκευάς: «Η πανδημία ξεσκέπασε χρόνια δομικά προβλήματα της Δικαιοσύνης» – Δείτε τα βασικά σημεία της συνέντευξης

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Κύπρου και  δικηγόρος, Δρ. Κώστας Παρασκευά, ανέφερε ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει ξεσκεπάσει χρόνια δομικά προβλήματα, ελλείψεις και αδυναμίες του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο  με αποτέλεσμα το σύστημα να φτάσει στα όρια της παράλυσης. Εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι το σύστημα δεν κατάφερε να βγει πιο δυνατό μέσα από την κρίση που είχε ξεσπάσει πριν από ένα περίπου χρόνο με τις γνωστές καταγγελίες και τη κάθοδο της GRECO στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι παρά το γεγονός ότι έγιναν κάποιες αλλαγές, δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση των προβλημάτων  τα οποία συνεχίζουν να ταλανίζουν την κυπριακή δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον Δρ. Παρασκευά η πανδημία αποτέλεσε μια πρόκληση για το κράτος και τις συντεταγμένες δομές του, γενικότερα, οι οποίες όφειλαν να αντιδράσουν και να ανταποκριθούν στις πρωτόγνωρες συνθήκες οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Δείτε τα βασικά σημεία της συνέντευξης:

  • Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης,είναι μονόδρομος και συνιστά βασική προϋπόθεση για την παραπέρα πορεία της δικαιοσύνης στην Κύπρο.
  • Οι μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, αφού η κατάσταση αγγίζει πλέον την καθημερινότητα του πολίτη, ενώ δεν επιτρέπει στην Κύπρο να διεκδικήσει τη θέση που θα μπορούσε να έχει ως κέντρο με δυνατότητες προσέλκυσης σοβαρών επενδύσεων.
  • Tο δικαστικό σύστημα της Κύπρου δεν κατάφερε να βγει πιο δυνατό από την κρίση που ξέσπασε πριν μερικούς μήνες περί έλλειψης αμεροληψίας των δικαστικών αποφάσεων και είχε ως αποτέλεσμα την κάθοδο της GRECO στην Κύπρο, διότι παρά το γεγονός ότι έγιναν κάποιες αλλαγές, δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση των προβλημάτων.
  • Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υπάρχει με την ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο. Η Δημοκρατία έχει υιοθετήσει σχετική νομοθεσία προκειμένου να αποτρέψει αιτητές από ενδεχόμενες ατομικές προσφυγές στο Στρασβούργο, με αντικείμενο την αδυναμία των κυπριακών δικαστηρίων να εκδίδουν αποφάσεις μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, γεγονός παραμένει ότι τα κυπριακά δικαστήρια δεν μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτή τη βασική συνιστώσα του δικαιώματος της δίκαιης δίκης.
  • Η συγχώνευση των δύο Ανωτάτων Δικαστηρίων, που προέβλεπε το κυπριακό Σύνταγμα το 1964, από ένα νέο ανώτατο δικαστήριο που ήταν ασφαλώς μια προσωρινή ρύθμιση είναι κάτι που δεν αντέχει άλλο στο χρόνο. Η ρύθμιση αυτή, είχε σαν αποτέλεσμα η εκδίκαση ζητημάτων συνταγματικής φύσεως και γενικότερα δημοσίου δικαίου να λαμβάνει χώρα από δικαστές καταρτισμένους και με εμπειρία σε θέματα αστικού και ποινικού δικαίου.
  • Η δημιουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου αποτέλεσε μια ριζοσπαστική αλλά συνάμα σωστή, εξέλιξη στη ζωή του διοικητικού δικαίου της Κύπρου. Η γέννηση του εν λόγω δικαστηρίου είχε καταστεί επιβεβλημένη λόγω της δυσχέρειας που αντιμετώπιζε το Ανώτατο Δικαστήριο στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει μια ανακολουθία, διότι η εκδίκαση των εφέσεων που προέρχονται από αυτό το εξειδικευμένο διοικητικό δικαστήριο λαμβάνει χώρα από δικαστές με εμπειρία στα πολιτικά δικαστήρια.
  • Το νέο του σύγγραμμα για το Κυπριακό Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο. Αποτελεί μια ερμηνευτική ανάλυση και συστηματική παρουσίαση των βασικότερων ζητημάτων του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου όπως αυτό εφαρμόζεται στην πράξη στην κυπριακή έννομη τάξη. Προσεγγίζονται νομικοί κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν την οργάνωση και τον τρόπο παροχής αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο της διοικητικής δικαιοδοσίας στην Κύπρο. Αναλύεται ενδελεχώς το ένδικο βοήθημα της προσφυγής του Άρθρου 146 του Συντάγματος που είχε εισαχθεί στην Κύπρο με το Σύνταγμα του 1960. Αναφέρεται στη γενική θεωρία της διοικητικής δίκης, οριοθετεί την έννοιά της, συζητά το αντικείμενο και τους σκοπούς της. Αναλύονται επίσης, ζητήματα σχετικά με την προσωρινή δικαστική προστασία, με την προσαγωγή μαρτυρίας, με την τροποποίηση δικογράφων, όπως και η αναθεωρητική έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,