Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης υπηρεσιών δικηγόρων για χειρισμό υποθέσεων εκ μέρους της Δημοκρατίας, ενώπιον όλων των αρμόδιων δικαστηρίων, σε θέματα που αφορούν σε αιτητές ασύλου

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ζητεί την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση υπηρεσιών δικηγόρων προς κάλυψη αναγκών της Νομικής Υπηρεσίας σε θέματα ασύλου ως καθορίζονται στην πρόσκληση που επισυνάπτεται στο τέλος της ιστοσελίδας.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 9.10.2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανατρέξτε στο πιο κάτω συνημμένο έγγραφο.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,