Χρηματοοικονομικός Επίτροπος: «Καμία εκποίηση ακινήτων δικαιούχων του ΕΣΤΙΑ μέχρι και ολοκλήρωση των διαδικασιών»

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, κ. Παύλος Θ. Ιωάννου με ανακοίνωσή του επαναλαμβάνει πως για περιπτώσεις που ικανοποιούνται προκαταρτικά οι προϋποθέσεις ένταξης στο σχέδιο «Εστία», δεν μπορεί να εκτελεστεί εκποίηση κύριας κατοικίας μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το σχέδιο διαδικασιών, δηλαδή μέχρι και την κατάληξη της προσφυγής στην Επιτροπή Ενστάσεων.

Αφορμή για την ανακοίνωση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου απετέλεσε η αναστολή εκποίησης κύριας κατοικίας από την ΚΕΔΙΠΕΣ/Altamira Ltd, για την οποία υπεβλήθη αίτηση για ένταξη στο σχέδιο «Εστία», καθώς εκ πρώτης όψεως φαίνεται να πληροί τις προϋποθέσεις. Η ακύρωση της εκποίησης, που ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Φεβρουαρίου, έγινε κατόπιν ενεργειών του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

«Έχει δηλωθεί πολλές φορές από το Υπουργείο Οικονομικών ότι σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης, για ένταξη στο Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» στην οποία ικανοποιούνται προκαταρκτικά οι προϋποθέσεις ένταξης (ήτοι αγοραία αξία ενυπόθηκης κατοικίας, όχι μεγαλύτερη των €350.000,00 και πιστοποίηση χρήσης της ως κύριας κατοικίας, μεταξύ άλλων), αναστέλλεται κάθε διαδικασία εκποίησης, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στο Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» διαδικασιών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Συμπληρώνει δε πως οι εν λόγω διαδικασίες, θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης και, επομένως, μη ένταξης στο Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ», μόνο μετά την κατάληξη ενδεχόμενης προσφυγής στην Επιτροπή Ενστάσεων, όπως προβλέπεται από το «ΜNHMONIO ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ».

Βάσει του άρθρου 14 του μνημονίου, ο αιτητής θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση επί της απόφασης του Αρμόδιου Φορέα (Υπουργείο Εργασίας), που λήφθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 7.3, στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης γνωστοποίησης της απόφασης.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email