Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου – Λειτουργία Δικαστηρίων για υποθέσεις αστικής φύσεως

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ημερομηνίας 4/5/2020 και αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων προς τα Δικαστήρια μέσω email ή τηλεομοιότυπου, τα αιτήματα τα οποία θα γίνονται δεκτά και θα προωθούνται στους Δικαστές αφορούν τις πιο κάτω περιπτώσεις:

Οι δια κλήσεως αιτήσεις / κλήσεις για οδηγίες (για τις οποίες δεν ισχύει η αναστολή) καθώς και υποθέσεις που είναι ορισμένες για οδηγίες, θα διεκπεραιώνονται από το Δικαστήριο χωρίς την παρουσία των δικηγόρων και ανάλογα θα εκδίδεται διάταγμα ή θα δίδονται οδηγίες για ακρόαση. Σε περίπτωση που οι συνήγοροι συμφωνούν στην έκδοση διατάγματος/απόφασης η δήλωση τους να αποστέλλεται με email ή τηλεομοιότυπο για ενημέρωση του Δικαστηρίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία υπόθεση είναι ορισμένη για αγορεύσεις και οι συνήγοροι έχουν συμφωνήσει αυτές να γίνουν γραπτώς να αποστέλλονται με emailή τηλεομοιότυπο ή να καταχωρούνται στο Πρωτοκολλητείο τουλάχιστον 3 μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης.

Εάν οι συνήγοροι έχουν κοινό αίτημα αναβολής ή σε χωρίς ένσταση αναβολή μιας ακρόασης να ενημερώνουν προς τούτο το Δικαστήριο τουλάχιστον 15 ημέρες προηγουμένως ή εάν δεν επαρκεί ο χρόνος τουλάχιστον 3 μέρες πριν την ημερομηνία της δικασίμου.

Τα πιο πάνω αιτήματα θα πρέπει να αποστέλλονται στα πιο κάτω e-mail:

anlazarou@papd.mof.gov.cy / mataliotis@dc.judicial.gov.cy

ή στον αρ. τηλεομοιότυπου 26802792 / 26306395

Η προηγούμενη λίστα e-mail και αριθμών τηλεφώνων να αγνοηθεί

         

 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,