Συμπληρωματικό Διάταγμα Υπουργού Υγείας για πληρώματα και ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου υπ’ αριθμό 69 της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σημειώνεται ότι o Υπουργός Υγείας έχει προβεί σε έκδοση νέου Διατάγματος ημερομηνίας 5 Μαΐου 2020, το οποίο προνοεί/διευκρινίζει τα ακόλουθα:

– Επιτρέπεται η μεταφορά και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων τα οποία είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται σε παροπλισμό ή μέλη πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, που είτε ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται, με πτήσεις που, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 4) του 2020.

– Επιτρέπεται ο ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων στους λιμένες της Δημοκρατίας για ανεφοδιασμό και η μακροχρόνια παραμονή πλοίων σε αγκυροβόλια της Δημοκρατίας για σκοπούς παροπλισμού, σε συνθήκες ετοιμότητας (warm lay up). Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η αποβίβαση επιβατών ή η αποβίβαση πληρωμάτων για άλλο λόγο, εκτός για σκοπούς αντικατάστασης πληρώματος.

Το Διάταγμα, το οποίο επισυνάπτεται αυτούσιο, περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες που αφορούν την παροχή ειδικών επιδομάτων για εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,