Νέο πακέτο με τρία εργαλεία στήριξης της οικονομίας, ανακοίνωσε ο ΥΠΟΙΚ

Ένα νέο πακέτο στήριξης της πραγματικής οικονομίας λόγω της κρίσης του κορωνοϊού με τρία εργαλεία, εξήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ανακοινώνοντας σχέδιο απευθείας στήριξης πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων, στοχευμένες κρατικές εγγυήσεις €1,5 δισεκατομμυρίου, καθώς και σχέδιο φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που προχωρήσουν σε μείωση των ενοικίων.

Καθώς το σχέδιο πρέπει να εγκριθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κ. Πετρίδης διαμήνυσε ότι τα νομοσχέδια αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά, αφού «το ένα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο», όπως είπε, υπογραμμίζοντας πως κάθε μέρα που περνά με τις επιχειρήσεις κλειστές, αυξάνεται ο κίνδυνος αυτές να μην ξανανοίξουν.

«Προχωρώντας στη 2η φάση της διαχείρισης της πανδημίας και της σταδιακής άρσης των περιορισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα νέο, πιο στοχευμένο, πακέτο στήριξης της οικονομίας μέσω τριών νέων σχεδίων», ανέφερε στις δηλώσεις του ο ΥΠΟΙΚ.

Πρόκειται για τον νόμο “ο Περί Στήριξης των Επιχειρήσεων” με βάση το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, ο νόμος αυτός προβλέπει χορηγία στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα ως ακολούθως:

Επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου €2.625
Επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου €3.500
Επιχειρήσεις με μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3 Μαΐου €1.875
Επιχειρήσεις με μερική αναστολή εργασιών μετά την 5η Μαΐου €2.500
Αυτοτελώς εργαζόμενους σε πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι τις 3 Μαΐου €1.125
Αυτοτελώς εργαζόμενους σε πλήρη ή αναστολή εργασιών μέχρι τις 4 Μαΐου €1.500

Όπως είπε, από την εν λόγω πρόνοια του νομοσχεδίου υπολογίζεται ότι μπορεί να επωφεληθούν μέχρι και 40.000 επιχειρήσεις.

«Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται σημαντική βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις για κάλυψη αναγκών για την περίοδο της κρίσης όπως για παράδειγμα κάλυψη ενοικίων, ορισμένων οφειλών σε προμηθευτές ή άλλα λειτουργικά έσοδα», είπε ο κ. Πετρίδης, επισημαίνοντας ότι με τα υφιστάμενα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος του μισθολογικού κόστους αυτών των επιχειρήσεων.

Κρατικές Εγγυήσεις €1,5 δισ.
 
Ο κ. Πετρίδης είπε πως ο νόμος προβλέπει επίσης την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω εγγυημένο δανείων ύψους €1,5 δισεκατομμυρίων.

€300 εκατ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν κάτω από 10 άτομα, €1 δισ  σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και €200 εκατ. σε μεγάλες επιχειρήσεις

Όπως είπε, το ποσοστό εγγύησης των δανείων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους θα κατανέμεται σε 85% στο κράτος και 15% στα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις το κράτος θα καλύπτει το 70% του ρίσκου και οι τράπεζες το υπόλοιπο 30%.

Σημείωσε ότι τα δάνεια θα δίνονται με διάρκεια από 3 μήνες μέχρι 6 χρόνια με πολύ ευνοϊκούς όρους και ευνοϊκό επιτόκιο.

«Υπολογίζουμε ότι η συνολική ρευστότητα η οποία θα διοχετευθεί στην αγορά μέσω των εγγυημένων δανείων θα κυμανθεί κοντά στα €6 δισ.», είπε.

Ο κ. Πετρίδης τόνισε ότι ειδικότερα για το σκέλος των εγγυήσεων έγινε εκτενής διαβούλευση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και έχουν υιοθετηθεί οι πλείστες των προτάσεων των κομμάτων, οι οποίες μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές κινούμενοι εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και της φιλοσοφίας αυτών των προγραμμάτων, αλλά και των δυνατοτήτων της χώρας.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι τα δύο μέρη του νομοσχεδίου είναι συμπληρωματικά και το ένα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο. «Χρειάζονται και τα δύο», τόνισε.

Κίνητρα για μείωση των ενοικίων
 
Ο ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε επίσης ότι τα άλλα δύο νομοσχέδια που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο αφορούν σε κίνητρα για περαιτέρω μείωση των ενοικίων και αφορούν συγκεκριμένα ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη περιουσία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προβαίνουν σε μείωση του ενοικίου για περίοδο τριών μηνών για διευκόλυνση των ενοικιαστών που έχουν επηρεαστεί από την κρίση του Covid-19.

Ειδικότερα, όπως είπε, ο νόμος προνοεί ότι θα δίνεται σε αυτούς φορολογική ελάφρυνση κατά 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου νοουμένου ότι η μείωση του ποσού δεν θα είναι μικρότερη από το 30% του μηνιαίου ενοικίου και δεν θα υπερβαίνει το 50% του μηνιαίου ενοικίου.

«Άρα έχουμε δύο σχέδια τα οποία θα βοηθήσουν όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος και των ενοικίων μαζί με άλλα», είπε ο κ. Πετρίδης.

Ο κ. Πετρίδης είπε πως και τα τρία νομοσχέδια θα πρέπει να εγκριθούν από τη Βουλή αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπλήρωσε πως «με βάση και το δεύτερο πακέτο στήριξης της οικονομίας, η Κύπρος είναι από τις χώρες που κατάρτισαν ένα πολύ ολοκληρωμένο αλλά και πολύ ευρύ πλέγμα στήριξης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας», είπε και απηύθυνε έκκληση στα πολιτικά κόμματα για ψήφιση αυτών των νομοσχεδίων».

«Δεν πρέπει να υπερτιμάται η αξία ή η σημασία του όποιου σχεδίου μεμονωμένα. Κανένα σχέδιο δεν μπορεί από μόνο να καταστεί το σωσίβιο, ούτως ώστε να διασωθεί η οικονομία, αλλά η χρήση όλων των εργαλείων και όλων των σχεδίων μαζί, συνδυασμένα και συλλογικά είναι αυτό το οποίο θα οδηγήσει την αγορά», τόνισε.

Ο κ. Πετρίδης επισήμανε επίσης ότι δεν πρέπει να υποτιμάται ο κίνδυνος πτώχευσης επιχειρήσεων και δραματικής αύξησης της ανεργίας.

«Η οικονομία και οι επιχειρήσεις βρίσκονται στον αναπνευστήρα και χρειάζονται οξυγόνο. Κάθε μέρα που περνά με μια επιχείρηση κλειστή αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο να μην ξανανοίξει. Ας τους προσφέρουμε  λοιπόν αυτό το οξυγόνο το οποίο μπορούμε με βάση τα σχέδια, τα προγράμματα, τον προϋπολογισμό του κράτους, ούτως ώστε χρησιμοποιώντας αυτά τα όπλα συνδυασμένα να μπορέσουν να περάσουν αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης».

«Με ένα όσο το δυνατόν πιο δίκαιο επιμερισμό του κόστους με τη μεθοδική αλλά και συνετή χρήση του οπλοστασίου του κράτους, αλλά και τη συλλογική υπευθυνότητα που επέδειξαν οι συμπολίτες μας όλο αυτό το διάστημα και μέχρι σήμερα, πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και αυτή την κρίση», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,