Θέση Νομικού Συμβούλου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

Τo Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης επιθυμεί να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και ειδικότερα διετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης. Μεταξύ των απαιτούμενων προσόντων είναι η κατοχή πτυχίου νομικής κατά προτίμηση με ειδίκευση στο διεθνές ποινικό δίκαιο , στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή στα ανθρώπινα δικαιώματα, τουλάχιστον 7ετής (ή 9ετής κατά περίπτωση) εμπειρία σε υπεύθυνη επαγγελματική θέση στο νομικό κλάδο και ειδικότερα στο διεθνές ποινικό δίκαιο, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλους σχετικούς τομείς του διεθνούς δικαίου ή του ποινικού δικαίου ή της ποινικής δικονομίας. Προσφέρονται ελάχιστες ετήσιες απολαβές €93,592.00. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 24.5.2020. Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων εδώ

Πηγή: Cyprus Legal News

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,