Ετοιμασία καταλόγου μη ανευρεθεισών υποθέσεων κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανώτερης Πρωτοκολλητού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για όσες υποθέσεις δεν συμπεριλήφθηκαν στα πινάκια κατά την περίοδο αναστολής των Πρωτοκολλητείων, οι δικηγόροι μπορούν να αποστείλουν συμπληρωμένα τα πιο κάτω έντυπα στο senior.reg.nic@dc.judicial.gov.cy

Διαβάστε την ανακοίνωση: https://bit.ly/2W9Tqev

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,