Η Ένωση Δήμων ζητά από ΥΠΕΣ και Βουλή άμεση προώθηση νόμου για μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων Κύπρου απέστειλε δύο επιστολές, μία προς τον Πρόεδρο της Βουλής και την Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, και δεύτερη προς τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή, με τις οποίες επαναβεβαιώνει τις θέσεις της για την προώθηση της Μεταρρύθμισης της Τ.Α και ζητά από τον μεν Υπουργό Εσωτερικών να προβεί στις δέουσες ενέργειες και παραστάσεις ώστε το νομοσχέδιο να συζητηθεί στη Βουλή και από τους δε Πρόεδρο της Βουλής και Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών να βρεθεί τρόπος ώστε να συζητηθεί αμέσως και να προωθηθεί η ψήφιση του σε νόμο.

Σε σχετική ανακοίνωση στην οποία κοινοποιούνται οι δύο επιστολές η Ένωση Δήμων αναφέρει ότι στην τελευταία συνεδρία της με τηλεδιάσκεψη συζήτησε το θέμα του Νομοσχεδίου του περί Δήμων Νόμου για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποφάσισε όπως ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων αποστείλει τις επιστολές.

Στην επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών η Ένωση Δήμων ενημερώνει τον κ. Νουρή ότι θα θέσει και υποστηρίξει στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής τις εισηγήσεις της που δεν ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

Για το ίδιο θέμα των εισηγήσεων της, ενημερώνει και τη Βουλή προσθέτοντας ότι ο νόμος που προωθείται κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και ρυθμίζει τις συνενώσεις, τη νέα δομή των Δήμων και τις νέες αρμοδιότητες.

Και στις δύο επιστολές η Ένωση Δήμων διατυπώνει τη θέση ότι η πανδημία ανέδειξε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη ενίσχυσης ακόμα περισσότερο του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που όπως πιστεύει θα επιτευχθεί μέσα από την προωθούμενη μεταρρύθμιση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,