Συνεχίζεται η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας

Ανησυχία για την αύξηση του αριθμού των περιστατικών βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, παγκοσμίως αλλά και σε πολλά κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης,εκφράζουν τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Tουλάχιστον 18 γυναίκες έχουν σκοτωθεί στην Τουρκία από την αρχή της επιβολής περιοριστικών μέτρων, ενώ αυξημένος είναι ο αριθμός κλήσεων που δέχονται γραμμές στήριξης σε Κύπρο και άλλα κράτη μέλη.

Σε δήλωσή της, η Επιτροπή των μερών στη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας – όπως είναι ο πλήρης τίτλος της Σύμβασης – αναδεικνύονται συγκεκριμένα παραδείγματα σε κράτη μέλη, ενώ καλούνται τα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση να αντλήσουν καθοδήγηση από τις πρόνοιές της κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει η Επιτροπή, γίνεται αναφορά σε στοιχεία που ανέφερε ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) στην Κύπρο, όπου μεταξύ 9 και 17 Μαρτίου παρατηρήθηκε αύξηση κατά 30% στον αριθμό των κλήσεων που δέχτηκε η γραμμή βοήθειας, περιλαμβανομένων πέντε αιτημάτων για εισδοχή σε καταφύγιο και τεσσάρων αιτημάτων για προσωπική παροχή συμβουλών.

Την ίδια ώρα, στην Τουρκία γυναικείες ΜΚΟ που βοηθούν θύματα ενδοοικογενειακής βίας αναφέρουν ότι οι τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας λαμβάνουν περισσότερες κλήσεις από τότε που επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα. Σύμφωνα με την πλατφόρμα “We Will Stop Femicide”, από τις 11 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 18 γυναίκες, οι περισσότερες από αυτές στο σπίτι.

Στη Γαλλία, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε στις 26 Μαρτίου ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 33% στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στο Βερολίνο, καταγράφηκε αύξηση 11% τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Γραμμές στήριξης που λειτουργούν σε Ιρλανδία, Ολλανδία και Πολωνία επίσης ανέφεραν αύξηση στις κλήσεις που δέχονται, της τάξης του 50%.

Στη δήλωσή της, η Επιτροπή των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης, αφού ζήτησε την εμπειρογνωμοσύνη της Ομάδας για τη δράση κατά της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO), υπενθυμίζει ότι οι αρχές και απαιτήσεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης παρέχουν ένα πλαίσιο για τη χάραξη και εφαρμογή μέτρων για διασφάλιση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και για καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Το πλαίσιο αυτό αποκτά περισσότερη σημασία στην τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε από το ξέσπασμα του COVID-19, προστίθεται.

Υπογραμμίζεται εξάλλου η υποχρέωση των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την τιμωρία και την αποζημίωση για πράξεις βίας που καλύπτονται από αυτήν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσέγγιση των κρατών εκείνων που αναζητούν καινοτόμους τρόπους προσαρμογής των θεσμικών τους αντιδράσεων στη βία υπό το πρίσμα του τρέχοντος πλαισίου και καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και να ενισχύσουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς το σκοπό αυτό.
Εφιστά παράλληλα την προσοχή των μερών σε διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που προσφέρουν παραδείγματα πιθανών ενεργειών και μέτρων που μπορούν να ληφθούν κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τέλος, η Επιτροπή των συμβαλλομένων μερών αναγνωρίζει την ανάγκη προώθησης ανταλλαγών και συνεργασίας μεταξύ των μελών και των παρατηρητών της Επιτροπής για να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στις γυναίκες που είναι θύματα βίας και στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη τήρηση των αρχών και απαιτήσεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω μιας προσέγγισης που επικεντρώνεται στα θύματα και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το θέμα

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,