Πακέτο μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής 3 δισ. ευρώ σε 10 εταίρους ΕΕ, ενέκρινε η Κομισιόν

Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα πρόταση για ένα πακέτο μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (MFA) 3 δισ.Ευρώ σε 10 εταίρους για τη διεύρυνση και τη γειτονία, προκειμένου να τους βοηθήσει να περιορίσουν την οικονομική επίπτωση της πανδημίας κορωνοϊού (στρατηγική `Τeam Europe`).

Η πρόταση, μετά από μια προκαταρκτική αξιολόγηση των χρηματοδοτικών αναγκών, προβλέπει την κατανομή των κονδυλίων της ΜΧΣ ως εξής:

Αλβανία (180 εκατομμύρια ευρώ),
Βοσνία-Ερζεγοβίνη (250 εκατομμύρια ευρώ),
Γεωργία (150 εκατομμύρια ευρώ),
Ιορδανία (200 εκατομμύρια ευρώ),
Κοσσυφοπέδιο (100 εκατομμύρια ευρώ),
Μολδαβία (100 εκατομμύρια ευρώ),
Μαυροβούνιο (60 εκατομμύρια ευρώ),
Βόρεια Μακεδονία (160 εκατομμύρια ευρώ),
Τυνησία (600 εκατομμύρια) και
Ουκρανία (1,2 δισεκατομμύρια ευρώ).

Τα κεφάλαια της ΜΧΣ θα διατεθούν για 12 μήνες με τη μορφή δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους για να βοηθήσουν αυτές τις χώρες να καλύψουν τις άμεσες, επείγουσες χρηματοδοτικές τους ανάγκες.

Μαζί με την υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας και στη δημιουργία χώρου που θα επιτρέψει την κατανομή πόρων για την προστασία των πολιτών και τον μετριασμό των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Αυτό το μέσο παραμένει επίσης διαθέσιμο για άλλες επιλέξιμες χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών.

Eπιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μια δεύτερη νομοθετική πράξη σε λιγότερο από ένα μήνα για την τροποποίηση των κανόνων για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, οι οποίες στηρίζουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Αυτές οι αλλαγές επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επικεντρώσουν εκ νέου τους πόρους σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με κρίσεις.

Η πράξη, γνωστή ως Coronavirus Response Investment Initiative Plus, εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την υποβολή της πρότασης από την Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 17 Απριλίου.

Οι αλλαγές αναστέλλουν προσωρινά ορισμένους από τους κανόνες που ορίζουν το πεδίο εφαρμογής και τις προτεραιότητες των εθνικών προγραμμάτων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα διάφορα ταμεία, καθώς και από τους όρους υπό τους οποίους οι περιφέρειες δικαιούνται να λάβουν υποστήριξη.

Αυτό δίνει στα κράτη μέλη εξαιρετική ευελιξία για τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ κεφαλαίων και μεταξύ περιφερειών για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους στην άμβλυνση της κοινωνικής και οικονομικής ζημίας της πανδημίας.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υπάρχοντα αποθεματικά στα διαρθρωτικά ταμεία για το 2020 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση, για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου 2020 και 30 Ιουνίου 2021, να ζητήσουν 100% οικονομική στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Υπό κανονικές συνθήκες, τα προγράμματα πολιτικής συνοχής χρηματοδοτούνται από κοινού από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από συνεισφορές των κρατών μελών.

Αυτά τα άνευ προηγουμένου μέτρα θα βοηθήσουν στη μείωση του βάρους των εθνικών προϋπολογισμών παρέχοντας στοχοθετημένες επενδύσεις σε υγειονομική περίθαλψη, ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα και προγράμματα προσωρινής απασχόλησης.

Οι αγρότες μπορούν επίσης να επωφεληθούν με τη μορφή ευνοϊκών δανείων και εγγυήσεων έως 200.000 ευρώ για να τους βοηθήσουν με ρευστότητα ή αποζημίωση για απώλειες.

Η πράξη πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 24 Απριλίου 2020

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,