Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο Νομοθεσίας που αφορά την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – Δείτε τις τροποποιήσεις

Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τις καθαρά τεχνικές προσαρμογές για σκοπούς Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρήση από τους Εργαζόμενους Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας κατά την Εργασία), το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε προσχέδιο τροποποιητικών Κανονισμών, το οποίο κοινοποιεί το ΚΕΒΕ στα μέλη του.

Διαβάστε το προσχέδιο.

Print Friendly, PDF & Email