Επίσημα Μέτρα και Διατάγματα Κυπριακής Δημοκρατίας Προστασίας από COVID-19 (Ενοποιημένος κατάλογος)

Δείτε τον Ενοποιημένο Κατάλογο Μέτρων και Διαταγμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προστασία του Κοινού από τον Covid-19.

O πιο πάνω κατάλογος συντάχθηκε από τον Αλέξανδρο Κληρίδη, δικηγόρο στο γραφείο Φ. Χρ. Κληρίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ.

*Ο κατάλογος δεν είναι εγκεκριμένος από οποιοδήποτε επίσημο οργανισμό και παρουσιάζει την κατάσταση ως έχει μέχρι τις 24 Μαρτίου 2020, που είναι η ημέρα σύνταξης, επομένως ενδέχεται να διαμορφωθεί βάσει των εξελίξεων.

Print Friendly, PDF & Email