Υπουργικό Συμβούλιο: Eνέκρινε το νομοσχέδιο για επιβολή εξώδικης ποινής στους παραβάτες του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, ώστε όσοι παραβαίνουν τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο, Κεφ. 260 και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα, να τους επιβάλλεται εξώδικη ποινή ύψους 150 ευρώ.

Δείτε τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη:

Το πρόστιμο των 150 ευρώ μπορεί να επιβάλλεται από τα όργανα εφαρμογής της τάξεως σε όσους παραβιάζουν οποιοδήποτε διάταγμα του Υπουργού Υγείας, βάσει του  περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.Αυτό δεν σημαίνει ότι ο όποιος παραβάτης μπορεί να βασίζεται ότι η ποινή η οποία θα έχει να αντιμετωπίσει είναι αυτή των 150 ευρώ του εξώδικου προστίμου. Υπάρχει πλήρης ευχέρεια, αν κριθεί σκόπιμο από τα όργανα της τάξεως, να μην επιβληθεί το εξώδικο πρόστιμο και να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Σε τέτοια περίπτωση, ο παραβάτης θα αντιμετωπίσει και ποινή φυλάκισης και ποινή προστίμου πολύ μεγαλύτερη από το εξώδικο πρόστιμο.

Όσον αφορά στην ποινή προστίμου, αναφέρω ότι με άλλο νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε επίσης σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει αυξηθεί η ποινή που μπορεί να επιβληθεί από τα δικαστήρια στις περιπτώσεις παραβιάσεως των διαταγμάτων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου στις 3.000 ευρώ. Άρα, 150 ευρώ είναι το εξώδικο και σε περίπτωση που κρίνεται αυτό αναγκαίο, υπάρχει δυνατότητα να οδηγηθεί η υπόθεση στα Δικαστήρια με ποινή φυλάκισης ή και πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ, εφόσον εγκριθούν αυτά από τη Βουλή αύριο. Να τονίσω ότι, παρά τον περιορισμό των υποθέσεων που εκδικάζονται στα δικαστήρια στις πιο επείγουσες, οι παραβιάσεις του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις των υποθέσεων, που με βάση την παρούσα πρακτική των δικαστηρίων μπορούν και να καταχωρούνται, και να εκδικάζονται. Άρα, θα καταχωρούνται και θα εκδικάζονται αμέσως”.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email