Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών αναφορικά με τη δήλωση των πραγματικών δικαιούχων επιχειρήσεων

Ενημερωτική εκστρατεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων

Απλοποιείται από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου η διαδικασία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων μέσω της «Αριάδνης»

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μετονομάστηκε σε «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας»

Μετονομασία Τμήματος σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ)