Λειτουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην ενδιάμεση λύση

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημ. 25.05.21, ενημερώνει το επιχειρηματικό κοινό ότι κατά το στάδιο συνέχισης της λειτουργίας της ενδιάμεσης λύσης ΔΕΝ θα επιβληθούν χρηματικές επιβαρύνσεις.

Οι χρηματικές επιβαρύνσεις και τα ποινικά αδικήματα θα εφαρμοστούν κατά την εφαρμογή της τελικής λύσης για την οποία το Τμήμα θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής της, εν ευθέτω χρόνο. Τονίζεται ότι, οι οποιεσδήποτε ποινές δεν θα επιβληθούν αναδρομικά.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου μία εταιρεία έχει διαγραφεί ή διαλύθηκε λόγω ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών δεν έχει υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων στο μητρώο ΠΔ και δεν θα επιβληθούν χρηματικές επιβαρύνσεις.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σε σχέση με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην οποία υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση για τη διαδικασία δημιουργίας & ταυτοποίησης προφίλ, υποβολής των στοιχείων, FAQ’s, εγχειρίδιο, νομοθεσία.

Σε περίπτωση που το ερώτημά σας δεν απαντηθεί από το πιο πάνω υλικό μπορείτε να το υποβάλετε αποκλειστικά και μόνο γραπτώς στην η-διεύθυνση Ubos@meci.gov.cy.

Πηγή: Έφορος Εταιρειών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,