Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών αναφορικά με τη δήλωση των πραγματικών δικαιούχων επιχειρήσεων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διεξάγει ενημερωτική εκστρατεία καλώντας όλες τις εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών, όπως προχωρήσουν στην καταχώρηση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, εντός του χρονικού πλαισίου που έχει τεθεί και το οποίο λήγει στις 12 Μαρτίου 2022.

Πέρα από την εκστρατεία ενημέρωσης που τρέχει αυτή την περίοδο στα ΜΜΕ, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας έχει αποστείλει, από τον περασμένο Νοέμβριο, επιστολή σε όλες τις εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες που έχουν υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο, με την οποία ενημερώνονται αναλυτικά για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν και, γενικά, για τις υποχρεώσεις τους με βάση τη νομοθεσία. Έχει, επίσης, πραγματοποιηθεί σειρά εργαστηρίων και συναντήσεων για ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη μέλη και στοχεύει στη διαφάνεια και την πρόληψη και καταπολέμηση της χρησιμοποίησης εταιρειών για ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο πραγματικά ελέγχει μία νομική οντότητα, ή το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μίας νομικής οντότητας. Σε ό,τι αφορά στις νομικές οντότητες πραγματικός δικαιούχος είναι:

  • Το φυσικό πρόσωπο που έχει το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο του νομικού προσώπου, άμεσα ή έμμεσα σε επαρκές ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του εν λόγω νομικού προσώπου, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, εκτός από εισηγμένη εταιρεία σε ρυθμιζόμενη αγορά.
    (α) Ένδειξη άμεσης ιδιοκτησίας αποτελεί συμμετοχή 25% συν μια 1 μετοχή ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα άνω του 25% στον πελάτη που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο, και
    (β) ένδειξη έμμεσης ιδιοκτησίας αποτελεί συμμετοχή 25% συν μια 1 μετοχή ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα άνω του 25% στον πελάτη που κατέχεται από νομικό πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο φυσικού προσώπου ή προσώπων ή από πολλά νομικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου φυσικού προσώπου ή προσώπων.
  • Το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος.

Η διαδικασία υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο γίνεται είτε με τη δημιουργία προφίλ της ίδιας της εταιρείας ή του συνεργατισμού στην κυβερνητική πύλη «Αριάδνη», και ταυτοποίησή της/του με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, ΚΕΠΟ και Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή στα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, είτε μέσω του πιστοποιημένου προφίλ του φυσικού προσώπου στην «Αριάδνη», για την εταιρεία/συνεταιρισμό στην/ον οποία/ο είναι διορισμένη/ος.

Όλες οι πληροφορίες για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην ιστοσελίδα του Κλάδου Εταιρειών: www.companies.gov.cy

Εδώ μπορείτε να δείτε το βίντεο το οποίο προβάλλεται στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας: https://www.youtube.com/watch?v=2K-9TPexHhA

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,