Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη και Καταχώρηση Διαταγμάτων στον Έφορο Εταιρειών

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021 (1/2021) θα αποδέχεται τα διατάγματα που εκδίδονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης που φέρουν καθαρά ηλεκτρονικά τοποθετημένη σφραγίδα, τον Αριθμό Αίτησης και την ένδειξη iJustice με την σχετική αρίθμηση.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,