Παρέμβαση δικηγόρων για τις θέσεις Εφόρου και Βοηθών Εφόρου Φορολογίας – Ανεπανόρθωτο πλήγμα στην έννοια της υπεροχής του Νόμου η απόφαση της Ολομέλειας