Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Πράττουμε τα δέοντα μέσω της διπλωματικής οδού για να επικρατήσει το διεθνές δίκαιο στην Αν. Μεσόγειο»