Τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων

Δείτε τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δομής και της λειτουργίας των δικαστηρίων που συζητήθηκαν στην ημερήσια διάταξη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019.

  • Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.

Οι ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου είναι απόρροια των τροποποιήσεων που επέρχονται με άλλο νομοσχέδιο τροποποιητικό του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964, και στοχεύουν στη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των δομών και της λειτουργίας των ανώτατων βαθμίδων της Δικαιοσύνης, με την επαναλειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και τη λειτουργία ξεχωριστού Εφετείου.

Παράλληλα, τροποποιείται το Άρθρο 144 του Συντάγματος κατά τρόπο ώστε, εγειρόμενο ζήτημα αντισυνταγματικότητας να αποφασίζεται από το εκδικάζον δικαστήριο και παραπομπή στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ή το Εφετείο και μόνο στις περιπτώσεις που το ζήτημα είναι μείζονος συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας.

  • Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η αναδόμηση των ανωτάτων βαθμίδων της απονομής της δικαιοσύνης με την επαναλειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα οποία θα έχουν και τριτοβάθμια δικαιοδοσία επί νομικών θεμάτων, όταν αυτά σχετίζονται με αλλαγή πάγιας νομολογίας, την ορθή εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής διάταξης νόμου, ή μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας. Παράλληλα, η δευτεροβάθμια δικαιοδοσία θα απονέμεται από ξεχωριστό Εφετείο το οποίο θα λειτουργεί σε Τμήματα για την εκδίκαση των εφέσεων.

Ταυτόχρονα, με το νομοσχέδιο διευρύνεται η σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα για το διορισμό, προαγωγή, μετάθεση τερματισμό της υπηρεσίας, απόλυση και άσκηση πειθαρχική εξουσίας, επί των Δικαστών του Εφετείου, των Επαρχιακών Δικαστών, καθώς και των Δικαστών των ειδικών δικαιοδοσιών, και επαναλειτουργούν τα δύο Δικαστικά Συμβούλια που προβλέπονται στο Σύνταγμα για τους Δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, αντίστοιχα. Τέλος, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα ενεργεί ως Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο.

  • Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Οι ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου είναι απόρροια των τροποποιήσεων που επέρχονται με άλλο νομοσχέδιο τροποποιητικό του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964.

Δείτε επίσης: Η ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών – Στο προσκήνιο η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,