Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για καταχώρηση στοιχείων και υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των Μη κυβερνητικών Οργανισμών (Σωματείων/Ιδρύματων/Ομοσπονδιών – Ενώσεων)