Παρουσιάστηκε η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταχωρήσεων – Πιλοτική εφαρμογή το Σεπτέμβριο

Νέοι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης