Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για καταχώρηση στοιχείων και υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των Μη κυβερνητικών Οργανισμών (Σωματείων/Ιδρύματων/Ομοσπονδιών – Ενώσεων)

Παρουσιάστηκε η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταχωρήσεων – Πιλοτική εφαρμογή το Σεπτέμβριο

Νέοι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης