Aνοίγουν ξανά τα αεροδρόμια – Δείτε πως θα λειτουργούν

Η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στις πτήσεις προς και από τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, θα  πραγματοποιηθεί σε  2 φάσεις: 

 • Α ΦΑΣΗ – 9 Ιουνίου  2020 – 19 Ιουνίου 2020
 • Β ΦΑΣΗ – 20 Ιουνίου 2020

Οι Χώρες ανάλογα με τα επιδημιολογικά προφίλ που παρουσιάζουν θα κατηγοριοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας σε Χώρες κατηγορίας Α και Β. Στην Κατηγορία Γ θα περιλαμβάνονται όσες Χώρες  δεν περιλαμβάνονται στις Κατηγορίες Α και Β. Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει την αξιολόγηση των χωρών και η κατηγοριοποίηση των Χωρών θα διαφοροποιείται συνεχώς στη βάση επιδημιολογικών κριτηρίων.

Η αποκατάσταση της ελεύθερης διακίνησης προσώπων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων Χωρών και η άρση των περιορισμών στην ελεύθερη διεξαγωγή πτήσεων θα να είναι μια σταδιακή διαδικασία και θα πραγματοποιείται με συντονισμένο τρόπο.

Πρωταρχική προϋπόθεση για την αποκατάσταση των πτήσεων ήταν και είναι η επιδημιολογική κατάσταση, με συμπληρωματικά μέτρα — όπως οι απαιτήσεις υγειονομικής ασφάλειας στα διάφορα σημεία μετακινήσεων εντός των αερολιμένων— για τον μετριασμό των κινδύνων για την υγεία. Τα μέτρα  είναι ευέλικτα για να δίνουν τη δυνατότητα επαναφοράς ορισμένων από αυτά σε περίπτωση που το απαιτεί η επιδημιολογική κατάσταση ή από την άλλη πλευρά να επιτρέπεται η ταχύτερη άρση κάποιων σε περίπτωση που το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση.

Το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της όλης  διαδικασίας  για πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων θα επηρεαστεί, επίσης, από τη συμμόρφωση των πολιτών που θα διακινούνται στους αερολιμένες της Δημοκρατίας. Όλα τα στάδια θα βασίζονται στην αξιολόγηση της εξελισσόμενης κατάστασης και στη διαρκή παρακολούθηση των επιδημιολογικών κριτηρίων.

Α ΦΑΣΗ-ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

Στην Α Φάση, για όσους επιβάτες επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία  από τις χώρες των ΚατηγοριώνΑ και Β, θα απαιτείται:

α.  ο επιβάτης  να έχει προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο κατά τις τελευταίες τουλάχιστον 72 ώρες προ της αναχώρησης και να έχει Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19.

Β. ο επιβάτης να έχει συμπληρώσει κάποια πληροφοριακά στοιχεία καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις.

Οι ακόλουθες κατηγορίες επιβατών:

1) Οι  Κύπριοι πολίτες , οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών,

2) Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα,

3) Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης,

4) Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που δικαιούνται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία,

5) Τα πρόσωπα  ανεξαρτήτως υπηκοότητας, όπου τεκμηριωμένα και κατόπιν ανακοίνωσης από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αρχές της χώρας (Κατηγορία Α ή Β) που διαμένουν, δεν παρέχουν υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων, εναλλακτικά θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξή τους στην Κύπρο, καταβάλλοντας οι ίδιοι το κόστος της εργαστηριακής εξέτασης που ανέρχεται στην τιμή των 60 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση και μέχρι τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος θα παραμένουν σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι τους ή στο χώρο διαμονής τους.

Για όσες χώρες  δεν περιλαμβάνονται στις δύο Κατηγορίες Α και Β κατά την πρώτη φάσης σταδιακής επανέναρξης των πτήσεων (09/06/2020 -19/06/2020) οι πτήσεις προς και από την Κυπριακή Δημοκρατία απαγορεύονται.

Οι πτήσεις θα επιτρέπονται μόνο εάν αφορούν πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία άνευ επιβατών, προκειμένου να μεταφερθούν  πρόσωπα που επιθυμούν να αναχωρήσουν από την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και πτήσεις προς και από την Κυπριακή Δημοκρατία για ανθρωπιστικούς λόγους (humanitarian/ambulance/repatriation flights) ή άλλες μεμονωμένες πτήσεις (Individual flights) για εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, οι οποίες πτήσεις  θα επιτρέπονται μόνον κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Επιπρόσθετα μόνο οι ακόλουθες κατηγορίες επιβατών θα δικαιούνται να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες Κατηγορίας Γ.

1) Οι  Κύπριοι πολίτες μόνιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία , οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών,

2) Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα,

3) Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης,

4) Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που δικαιούνται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες επιβατών (αριθμοί1-2) θα πραγματοποιούν εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 κατά την είσοδο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την καταβολή από την Κυπριακή Δημοκρατία του κόστους, του εργαστηριακού ελέγχου και θα παραμένουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, με το κόστος, περιλαμβανομένων των μεταφορικών, να καταβάλλεται από την Κυπριακή Δημοκρατία,  για μία ημέρα ή για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί, ώστε να βγουν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου και ακολούθως αυτού, είτε το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό, θα αυτοπεριορίζονται για 14 ημέρες στην οικία τους σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας του Υπουργείου Υγείας.

Οι  ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες επιβατών (αριθμοί 3-4) έχουν τη δυνατότητα:

i. εφόσον θα παραμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι 4 ημέρες, είτε να πραγματοποιούν οι ίδιοι τον εργαστηριακό έλεγχο τις τελευταίες 72 ώρες προ της αναχώρησης, είτε να διεξάγεται ο έλεγχος αυτός κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την καταβολή από τους ίδιους του κόστους του εργαστηριακού ελέγχου. Στην περίπτωση που θα επιλέγουν να πραγματοποιούν τον εργαστηριακό  έλεγχο κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα παραμένουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, με δικό τους κόστος περιλαμβανομένων των μεταφορικών, για μία ημέρα ή για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί, ώστε να βγουν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου και ακολούθως εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό θα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας τα οποία  θα δοθούν από το Υπουργείο Υγείας. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τα πρόσωπα αυτά θα παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνας), θα ακολουθείται το Ιατρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και θα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας τα οποία  θα δοθούν από το Υπουργείο Υγείας

ii. εφόσον θα παραμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία περισσότερο από 4 ημέρες, έχουν τη δυνατότητα, είτε να πραγματοποιούν οι ίδιοι τον εργαστηριακό έλεγχο τις τελευταίες 72 ώρες προ της αναχώρησης, και με την άφιξη τους  θα μεταφέρονται για 14 ημέρες σε αυτοπεριορισμόείτε να διεξάγεται ο έλεγχος αυτός κατά την είσοδο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την καταβολή από τους ίδιους του κόστους του εργαστηριακού ελέγχου. Στην περίπτωση που θα επιλέγουν να πραγματοποιούν τον εργαστηριακό  έλεγχο κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα παραμένουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, με δικό τους κόστος περιλαμβανομένων των μεταφορικών,  για μία ημέρα ή για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί, ώστε να βγουν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου και ακολούθως αυτού, είτε το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό, θα μεταφέρονται για υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό 14 ημερών σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας του Υπουργείου Υγείας.

Β ΦΑΣΗ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Κατά τη  Β Φάση, η οποία ξεκινά στις 20 Ιουνίου 2020, για επιβάτες προερχόμενους από τις χώρες Κατηγορίας Α,  δεν θα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου πάρα μόνο η συμπλήρωση πληροφοριακών στοιχείων καθώς και Υπεύθυνων Δηλώσεων.

Για επιβάτες προερχόμενους από τις χώρες Κατηγορίας Β θα ισχύει ότι ίσχυε κατά την πρώτη φάση (09/06/202-19/06/2020). Δηλαδή, θα απαιτείται:

 α. ο επιβάτης  να έχει προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο κατά τις τελευταίες τουλάχιστον 72 ώρες προ της αναχώρησης και να έχει Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19.

β. ο επιβάτης να έχει συμπληρώσει κάποια πληροφοριακά στοιχεία καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις.

Επίσης, οι ακόλουθες κατηγορίες επιβατών:

1) Οι  Κύπριοι πολίτες, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών,

2) Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα,

3) Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης,

4) Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που δικαιούνται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία,

5) Τα πρόσωπα  ανεξαρτήτως υπηκοότητας, όπου τεκμηριωμένα και κατόπιν ανακοίνωσης από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αρχές της χώρας (Κατηγορία Α ή Β) που διαμένουν, δεν παρέχουν υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων, εναλλακτικά θα έχουν και πάλι τη δυνατότητα, όπως και στην Α φάση, να πραγματοποιήσουν τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξή τους στην Κύπρο καταβάλλοντας οι ίδιοι το κόστος της εργαστηριακής εξέτασης που ανέρχεται στην τιμή των 60 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση και μέχρι τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος θα παραμένουν σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι τους ή στο χώρο διαμονής τους.

Για όσες χώρες  δεν περιλαμβάνονται στις δύο Κατηγορίες Α και Β κατά την δεύτερη φάση σταδιακής επανέναρξης των πτήσεων (20/06/2020) οι πτήσεις, προς και από την Κυπριακή Δημοκρατία θα επιτρέπονται.

Ωστόσο, όπως και στην πρώτη φάση σταδιακής επανέναρξης των πτήσεων,  μόνο οι ακόλουθες κατηγορίες επιβατών θα δικαιούνται να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

1) Οι  Κύπριοι πολίτες, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών,

2) Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα,

3) Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης,

4) Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που δικαιούνται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η μόνη διαφοροποίηση σε σύγκριση με την πρώτη φάση είναι ότι οι κατηγορίες επιβατών (αριθμοί 1-2) εάν επιλέξουν να πραγματοποιήσουν τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα καταβάλουν οι ίδιοι το κόστος του εργαστηριακού ελέγχου, που ανέρχεται στην τιμή των 60 ευρώ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Με σκοπό να διευκολυνθούν τόσο οι επιβάτες όσο και οι αεροπορικές εταιρείες έχει δημιουργηθεί  ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας όσοι επιβάτες επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να υποβάλλουν εκ των προτέρων όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα (όπως πιστοποιητικό υγείας για COVID-19, δηλώσεις, κλπ).

Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CyprusFlightPass είναι υποχρεωτική για όλους όσους επιθυμούν να επισκεφθούν την Κύπρο. Για να καταστεί δυνατή η αναχώρηση τους από αεροδρόμιο του εξωτερικού προς την Κυπριακή Δημοκρατία θα απαιτείται η προσκόμιση ηλεκτρονικής έγκρισης από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θα δίνεται μέσω της πλατφόρμας.

Σε πρώτη φάση θα επιτρέπεται επίσης, σε επιβάτες άνω των 65 ετών ηλικίας, ειδικά εκείνους  που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα ή επιβάτες οι οποίοι, για οποιονδήποτε δικαιολογημένο λόγο, δεν μπορούν συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή σε περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης, να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έγγραφα χειρόγραφα μέσω έντυπων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα CyprusFlightPass.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου και  προσβάσιμη μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής και θα τεθεί σε λειτουργία την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα CyprusFlightPass θα παρέχει, επίσης,  τα πιο κάτω:

 • Ενημερωτικό Υλικό σε σχέση με τις υπηρεσίες της πλατφόρμας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση
 • Γρήγορο έλεγχο (Quick Check) από επιβάτη που θα του/της επιτρέπει να γνωρίζει κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις για να ταξιδέψει προς την Κύπρο
 • Εξυπηρέτηση Επιβατών:
  • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και προφίλ χρήστη
  • Υποβολή Στοιχείων και ανέβασμα (upload) του απαιτούμενου αρνητικού πιστοποιητικού υγείας COVID-19. 
  • Έλεγχος, έγκριση/απόρριψη του αιτήματος και αποστολή σχετικού αποδεικτικού μέσω email στον επιβάτη.

Διαβάστε επίσης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει έτοιμη για να καλωσορίσει τους τουρίστες

Δηλώσεις Υπουργού για την επανέναρξη λειτουργίας των αεροδρομίων

Μέτρα πρόληψης και προστασίας στα αεροδρόμια

-Όλοι όσοι εισέρχονται στους χώρους των αεροδρομίων θα πρέπει να φορούν προστατευτική μάσκα. Η χρήση γαντιών είναι προαιρετική

-Εντός του αερολιμένα θα επιτρέπεται αυστηρά η είσοδος μόνο σε επιβάτες και υπαλλήλους στο καθήκον. Κανένας άλλος επισκέπτης δεν θα μπορεί να εισέρχεται στον χώρο. Όποιος επιθυμεί να παραλάβει ταξιδιώτη, θα πρέπει να τον αναμένει πλέον εκτός του αεροδρομίου και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης

-Θερμομέτρηση επιβατών και υπαλλήλων

-Τοποθέτηση διαχωριστικών (plexiglass) σε σημεία όπως το check in που θα χωρίζουν υπαλλήλους και επιβάτες

-Τοποθέτηση σημάνσεων για τήρηση των αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής σε όλους τους χώρους των αεροδρομίων

-Συχνές απολυμάνσεις στη βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων

-Και ηχητικές ενημερώσεις από τα μεγάφωνα των αεροδρομίων για τήρηση των αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής όπως πλύσιμο των χεριών και χρήση αντισηπτικού υγρού

Αρχή με δέκα πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας

Τέλος, όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν πέντε αφίξεις και πέντε αναχωρήσεις και από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, με την πρώτη πτήση της αεροπορικής εταιρείας Aegean να αναχωρεί γύρω στις οκτώ το πρωί με προορισμό την Αθήνα. Η πρώτη πτήση που θα προσγειωθεί στη Λάρνακα θα πραγματοποιηθεί από την Aegean, προερχόμενη από την Αθήνα και αναμένεται να φτάσει γύρω στις 12.15 το μεσημέρι. Επίσης, είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν πτήσεις από και προς το Τέλ Αβίβ, τη Σόφια και την Αθήνα.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων Γιάννης Καρούσος, θα μεταβεί γύρω στις 11 το πρωί στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τους πρώτους επιβάτες που φτάνουν στην Κύπρο μετά την απαγόρευση πτήσεων από και προς το νησί.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ / Δελτίο Τύπου Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,