Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Φορολογική Πύλη»

Το Τμήμα Φορολογίας, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την ονομασία «Φορολογική Πύλη».

Η «Φορολογική Πύλη» αποτελεί ένα κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης, όπου πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορηθούν απευθείας ή μέσω των εκπροσώπων τους, για τις οφειλές και πληρωμές προς το Τμήμα, να καταχωρήσουν αυτοφορολογίες, προσωρινές φορολογίες και παρακρατήσεις φόρων και να προβούν σε πληρωμές μέσω διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών (internet banking).

Χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που έως τώρα απαιτούσαν τη φυσική παρουσία των πολιτών στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, πλέον μπορούν να διεκπεραιώνονται από τον υπολογιστή ή από το κινητό, διά μέσου της «Φορολογικής Πύλης».

Το έργο αυτό αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την εξ αποστάσεως ψηφιακή επικοινωνία των πολιτών με το Τμήμα Φορολογίας. Με την προσθήκη και άλλων υπηρεσιών, η «Φορολογική Πύλη» στην ολοκληρωμένη της μορφή, θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για κάθε φορολογούμενο πολίτη.

Μια σειρά από πλεονεκτήματα χαρακτηρίζουν το έργο αυτό όπως, η άμεση πρόσβαση στις φορολογικές οφειλές και τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί προς το Τμήμα, η καταχώρηση αυτοφορολογιών με δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού επιβαρύνσεων και τόκων και περιορισμό των λαθών, η πληρωμή μέσω διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών (internet banking) εμπρόθεσμων, αλλά και εκπρόθεσμων οφειλών (συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων), ο περιορισμός των μετακινήσεων και εξοικονόμηση χρόνου.

Για πρόσβαση στη «Φορολογική Πύλη», το κοινό μπορεί να επισκέπτεται το https://taxportal.mof.gov.cy και να καταχωρεί τους κωδικούς που χρησιμοποιεί για πρόσβαση στο σύστημα TAXISnet.

Επισημαίνεται ότι, ενόψει των δυνατοτήτων που παρέχει η «Φορολογική Πύλη» για (α) άμεση ενημέρωση για τις φορολογικές οφειλές και (β) ηλεκτρονική πληρωμή τόσο των εμπρόθεσμων όσο και των εκπρόθεσμων (συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων) φορολογικών οφειλών,οι πληρωμές φόρων από 1/9/2020 θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και τα ταμεία στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων θα τερματίσουν τη λειτουργία τους από την ημερομηνία αυτή.

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , ,