Νέοι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Την περασμένη Τρίτη, οι διαπραγματευτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο) συμφώνησαν να καταστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη γρηγορότερη, φθηνότερη και πιο φιλική προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Τα υπό διαπραγμάτευση δύο νομοθετικά κείμενα, σχετικά με τη διεξαγωγή των αποδείξεων και την επίδοση και κοινοποίηση πράξεων αντίστοιχα, στοχεύουν στο να καταστεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών σε διασυνοριακό επίπεδο πιο αποτελεσματική μέσω της ψηφιοποίησης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Βασικά στοιχεία της συμφωνίας:

  • Τα δικαστήρια θα μπορούν να ανταλλάσσουν έγγραφα με ηλεκτρονικό τρόπο: Mε τις αλλαγές και στους δύο σχετικούς κανονισμούς καθιερώνεται ένα αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής (ΤΠ) το οποίο θα επιτρέπει μία πιο γρήγορη, πιο ασφαλή και πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πράξεων μεταξύ των κρατών μελών.
  • Το αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής θα αποτελείται από εθνικά, διαλειτουργικά συστήματα, χωρίς την ανάμειξη οποιουδήποτε θεσμικού οργάνου της ΕΕ.
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Oι πληροφορίες θα είναι αυστηρά εμπιστευτικές και τα προσωπικά δεδομένα και η ιδιωτικότητα θα προστατεύονται κατά τη διαβίβαση των πράξεων και τη συλλογή των αποδείξεων. Τα προσωπικά δεδομένα που θα κρίνονται άσχετα για μία συγκεκριμένη υπόθεση για διαγράφονται άμεσα.
  • Αυξημένη χρήση απομακρυσμένης επικοινωνίας: Oι σύγχρονες τεχνολογίες εξ αποστάσεως επικοινωνίας, όπως η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τα έξοδα της διαδικασίας και να συμβάλλουν στην πιο γρήγορη διεξαγωγή των αποδείξεων, θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και με τη συγκατάθεση του προσώπου που θα εξετάζεται ως μάρτυρας.

Διαβάστε περισσότερα: Deal on digitalisation of access to justice will benefit citizens

Mε πληροφορίες από lawspot και Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,