Στις 22 Δεκεμβρίου σε εφαρμογή ο νόμος περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες Δημόσιου Τομέα

Αποφάσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2020

Αποφασίζει την Πέμπτη η Ad Hoc Επιτροπή Βουλής για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας για δάνεια ΠΕΠ

Επ. Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Διενέργεια μαζικών ελέγχων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης

Διαβάστε τις εντολές της Επ. Προσωπικών Δεδομένων προς το Υπουργείο Παιδείας για εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Επ. Προσωπικών Δεδομένων:Απορρίφθηκε παράπονο για δημοσίευση φωτογραφίας στο Facebook χωρίς συγκατάθεση

Στάθμιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως προβλέπεται στον Γεν. Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, αναφέρει η Επίτροπος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέλαβε την ετήσια έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα