Στις 22 Δεκεμβρίου σε εφαρμογή ο νόμος περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες Δημόσιου Τομέα

Την 22 Δεκεμβρίου 2020 θα τεθεί σε εφαρμογή ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2017 (184(Ι)/2017), με κύριο σκοπό την ενίσχυση των Αρχών της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με ανακοίνωση της η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εν λόγω Νομοθεσία καθιερώνει νέο Επίτροπο, ο οποίος επιφορτίζεται με την εποπτεία της εφαρμογής της, τον Επίτροπο Πληροφοριών, ο οποίος θα είναι ο εκάστοτε Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προστίθεται.

Όπως αναφέρεται, η νομοθεσία αυτή καθιερώνει το δικαίωμα των πολιτών να ζητούν και να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, πληροφορίες που κατέχουν οι Δημόσιες Αρχές, με στόχο τον έλεγχο των Πράξεων και Αποφάσεων της Διοίκησης.

«Το Γραφείο μου, για να βοηθήσει τις Αρχές, να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του Νόμου, από το Σεπτέμβριο 2018, απέστειλε εγκυκλίους και κατευθυντήριες οδηγίες για την ετοιμασία του Σχεδίου Δημοσίευσης, το οποίο προβλέπεται από το Άρθρο 7 του Νόμου και διοργάνωσε Διαδικτυακές Εκπαιδεύσεις  για επιμόρφωση των Λειτουργών που έχουν υποδείξει οι Δημόσιες Αρχές» αναφέρει η Επίτροπος.

Πληροφορίες και υλικό για το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου www.informationcommissioner.gov.cy, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,