Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με την χρήση cookies

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερ. 4/6/2021, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώνει ότι έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα 30 ελέγχους σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι κάνουν χρήση Cookies.

Οι περισσότεροι έλεγχοι που διενεργήθηκαν αφορούσαν σε ιστοσελίδες ενημέρωσης του κοινού, όπως online εφημερίδες και περιοδικά.

Σε μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων εμφανίζεται απλά ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη cookies (χωρίς ικανοποιητικές λεπτομέρειες για την χρήση τους), και δεν λαμβάνεται η ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών.

Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων στις οποίες διενεργήθηκε έλεγχος, θα λάβουν επιστολή το αμέσως επόμενο διάστημα σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου και θα τους δοθεί αποκλειστική προθεσμία να διορθώσουν την χρήση cookies από την ιστοσελίδα.

Το Γραφείο παρακολουθεί και συμμετέχει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη διαδικασία εξέτασης της νομιμότητας της χρήσης του εργαλείου Google Analytics (το οποίο απαιτεί cookies για την λειτουργία του) και πληροφορεί ότι η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται στα τελικά στάδια.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,