Δεύτερη μεταξύ 45 μελών-περιοχών ΣτΕ σε αριθμό δικηγόρων η Κύπρος, τελευταία στα ψηφιακά μέσα

Συνάντηση Προέδρου και Μελών της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας με Έντιμη Διοικητική Πρόεδρο, Επαρχιακούς Δικαστές και Πρωτοκολλητές – Δελτίο Τύπου

Αποφάσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2020