Διαβάστε τις εντολές της Επ. Προσωπικών Δεδομένων προς το Υπουργείο Παιδείας για εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε Λύκεια ύστερα από τις ανησυχίες που εξέφρασαν γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και οργανωμένα αντιπροσωπευτικά σύνολα σχετικά με τη λειτουργία της σύγχρονης εκπαίδευσης και κυρίως της οπτικογράφησης της διδασκαλίας από τις σχολικές μονάδες και της απευθείας μετάδοσής της στους μαθητές που παραμένουν στο σπίτι τους, αποφάσισε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Κατά την κρίση της η Επίτροπος επεσήμανε ότι η απευθείας μετάδοση ηχητικού υλικού από τις παραδόσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, αποτελούσε συνέχιση της συμβατικής εκπαίδευσης, η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης, η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται πρώτιστα με πρωτογενείς και δευτερογενείς κανόνες δικαίου, οι οποίοι αποτελούν τη νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

Για την οπτικογράφηση των εκπαιδευτικών κατά την παράδοση των μαθημάτων η Επίτροπος έκρινε ότι δεν υπήρχε εν ισχύ νομική βάση, η οποία να καθιστά σύννομη την εν λόγω επεξεργασία. Για την οπτικογράφηση των μαθητών με φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας ή των απόντων στο σπίτι μαθητών, έκρινε ότι είναι εκτός νομοθετικού πλαισίου και αντιβαίνουσα στις θεμελιώδεις αρχές νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Επίτροπος ασκώντας, τις δυνάμει του άρθρου 58(2)(δ) του ΓΚΠΔ εξουσίες της, εξέδωσε και /ή απηύθυνε στη βάση των τεκμηρίων / ευρημάτων / και της κρίσης της συγκεκριμένες εντολές προς το ΥΠΠΑΝ για ενέργειες εντός χρονοδιαγράμματος, κυριότερες από τις οποίες είναι:

Το ΥΠΠΑΝ εντέλλεται όπως:

(1) Μεριμνήσει για την εφαρμογή ομοιόμορφης και ενιαίας πολιτικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από όλες τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τρόπο που εισηγήθηκε η ίδια.
(2) Προβεί σε ενημέρωση όλων των χρηστών της πλατφόρμας για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους. (Δεν αρκεί η παραπομπή σε συνδέσμους πολιτικών της αναδόχου εταιρείας).
(3) Προβεί σε επιμόρφωση και κατάρτιση όλων των χρηστών της πλατφόρμας για διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς χρήσης της πλατφόρμας, των εργαλείων και ρυθμίσεων της ώστε να αποφευχθούν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό συμβάντα ασφαλείας και,
(4) Μεριμνήσει κατ’ εξαίρεση και ως προσωρινό μέτρο, μέχρι την εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του ΓΚΠΔ, για την εξασφάλιση ενημερωμένης, ελεύθερης και ξεχωριστής συγκατάθεσης, για κάθε πράξη επεξεργασίας (συλλογή, μετάδοση, αποθήκευση κλπ) των δεδομένων που αφορούν στην οπτικογράφηση των εκπαιδευτικών καθώς και στο οπτικό υλικό από τη διδασκαλία τους στη σχολική αίθουσα, με την έννοια που αποδίδει ο ορισμός του όρου «συγκατάθεση» σύμφωνα με το άρθρο 4 (11) του ΓΚΠΔ και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 και της αιτιολογικής σκέψης 43 του ΓΚΠΔ.

Δείτε επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές για εξ αποστάσεως διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών  εδώ.

Απόφαση Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,