Στις 22 Δεκεμβρίου σε εφαρμογή ο νόμος περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες Δημόσιου Τομέα

Μήνυμα της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κας Έμιλυς Γιολίτη για την Παγκόσμια Μέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Μήνυμα Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κας Δέσπως Μιχαηλίδου για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού