Ανοικτή συζήτηση με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2023, 18:00