Εξ αποστάσεως εξετάσεις και προσωπικά δεδομένα φοιτητών

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε Γνώμη αναφορικά με την επιτήρηση των εξ αποστάσεως εξετάσεων από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης. Η Επίτροπος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης θα πρέπει να προβαίνουν σε εκτίμηση της αναγκαιότητας της χρήσης προγράμματος επιτήρησης και υιοθετούν την χρήση τέτοιου προγράμματος, αφού μελετήσουν πρώτα τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις, εφαρμόζουν την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενημερώνουν πλήρως τους εξεταζόμενους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, φροντίζουν ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, φροντίζουν ώστε η πρόσβαση στα δεδομένα περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, επιλέγουν κατάλληλο πάροχο προγράμματος επιτήρησης που να παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

Η Γνώμη είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,