Ήρα Ιωάννου-Αιμιλιανίδου: Οι δικηγόροι ανήκουμε σε μια οικογένεια που μάχεται για τη δικαιοσύνη

Γιώργος Κωνσταντινίδης: «Πρέπει τόσο οι δικηγόροι να έχουν φωνή στις επιτελούμενες αλλαγές όσο και ο ίδιος ο Σύλλογος»

Γιάννος Ντορζής: «Διαπίστωσα πόσα προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε οι δικηγόροι της Λευκωσίας»

Ντέμης Μαρκίδης: «Οι δικηγόροι αντιμετωπίζονται ωσάν να είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης»

Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Δικηγόρων στο Επαρχιακό Πρωτοκολλητείο Λευκωσίας

Δημήτρης Καΐλης: « Πρωταρχικό μέλημα του Συλλόγου μας πρέπει να είναι η ενεργή συμμετοχή του στο ζήτημα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης »

Χαράλαμπος Αρτέμης: Η δικαιοσύνη έχει προβλήματα που χρήζουν δραστικών λύσεων «χθες» – Διαβάστε τη συνέντευξη