Ηλίας Δημητρίου: «Η θετική μελλοντική εξέλιξη του επαγγέλματος μας απαιτεί την συμβολή του κάθε δικηγόρου και ιδιαίτερα των νέων δικηγόρων»

Χαρίλαος Βελάρης: «Προτεραιότητα μου είναι η πρακτική αντιμετώπιση των πολυάριθμων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους δικηγόρους της Λευκωσίας»