Επικαιροποιημένο διάταγμα για τις μοτοσικλέτες, οι οργανωμένοι μοτοσικλετιστές λένε ότι θα αντιδράσουν

Η ΚΟΜ προσδοκεί ότι σε συνάντηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας θα δοθεί τέλος στο διάταγμα για τις μοτοσικλέτες