Ακυρώθηκε ο διορισμός του Αρχηγού, τέως Αρχηγού και Υπαρχηγού σε Βοηθό Αρχηγό

Με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ακυρώθηκε η προαγωγή του νυν Αρχηγού της Αστυνομίας, του τέως Αρχηγού της Αστυνομίας και του νυν Υπαρχηγού της Αστυνομίας στη θέση του Βοηθού Αρχηγού. Οι προαγωγές είχαν γίνει το 2016 και ακυρώθηκαν μετά από προσφυγή που καταχώρησε ο Γιώργος Τρυφωνίδης, ο οποίος ήταν τότε ανώτερος αστυνόμος. Ο Τρυφωνίδης είχε διατελέσει για πέντε χρόνια αναπληρωτής διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών.

Το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε πως η απόφαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου καταστρατήγησε την αρχή ότι δεν επιτρέπεται να αποτελούν λόγο μη προτίμησης υποψηφίου ή προτίμησης άλλων υποψηφίων έναντι αυτού, τα καθήκοντα που εκτελεί υποψήφιος κατόπιν ανάθεσής τους σε αυτόν, εκτός αν η ανάθεση οφειλόταν στη μη ικανοποιητική απόδοση του υποψηφίου, που εδώ δεν ήταν η περίπτωση. Το γεγονός επομένως ότι υποβαθμίστηκε η αξία του Τρυφωνίδη με το αιτιολογικό ότι αυτός ασκούσε τα καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών, αλλά αστυνομικά καθήκοντα, είχε παράνομα καταλήξει σε εύρημα πείρας των ενδιαφερομένων προσώπων έναντι του αιτητή.

Η απόφαση ακυρώθηκε λόγω πλάνης και εσφαλμένης αιτιολογίας. Η ακύρωση των διορισμών δεν επηρεάζει τον μεταγενέστερο διορισμό των τριών ενδιαφερομένων στη θέση Αρχηγού ή Υπαρχηγού, πλην όμως το γεγονός ότι αφορά τον νυν Αρχηγό και Υπαρχηγό της Αστυνομίας καθιστά εκ των πραγμάτων ιδιαίτερα δυσχερή τη διαδικασία επανεξέτασης.

Διαβάστε την απόφαση ΕΔΩ.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , ,