Αποφάσεις Υπουργού Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την περίοδο Αυγούστου 2020

Επέκταση αναστολής πλειστηριασμών και δόσεων, ζητούν οι σύνδεσμοι προστασίας δανειοληπτών και 1ης κατοικίας

5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων – O Πρόεδρος της βουλής επισημαίνει την ανάγκη για διαρκή και δυναμική αξιολόγηση των θεσμικών μας οργάνων με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας