Κυκλοφορία νέου βιβλίου με τίτλο – “ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Τόμος Ι: Γενικές Αρχές- Τα Εγκλήματα της Κλοπής” της Δρ. Αρτέμιδος Δ. Σαββίδου

Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε σχέση με την εφαρμογή της Αρχής Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές

ΔΕΕ: Φυσικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου διενεργείται διοικητική έρευνα έχει δικαίωμα σιωπής