Ανακοίνωση για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί τριών τροποποιητικών νομοσχεδίων για διόρθωση/επιβεβαίωση του Μητρώου νομικών οντοτήτων από τον Έφορο Εταιρειών

Υποχρέωση των επενδυτικών ταμείων για καταχώρηση των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών

Ανακοίνωση Εφόρου Εταιρειών για το Ετήσιο Τέλος για το έτος 2021

Παράταση χρόνου υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Διαδικτυακή διάλεξη: «Οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την υποχρεωτική καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών», Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, 17:00-19:00 🗓