Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας για την απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με την παρουσία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου