Προβληματισμός συνδέσμων για Οδηγία Εφόρου Εταιρειών

Σοβαρό και έντονο προβληματισμό αναφορικά με την οδηγία που εξέδωσε αναφορικά με ομαλή μετάβαση από την ενδιάμεση στην τελική λύση του ηλεκτρονικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 14/11/2023, εκφράζουν στην Έφορο Εταιρειών, Ειρήνη Μυλωνά Χρυσοστόμου, συνδέσμοι που εκπροσωπούν το επιχειρείν.

Σε επιστολή τους προς τη Έφορο, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, το ΚΕΒΕ, η STEP Cyprus, ο Συνδέσμος Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών και Εταιρικών Υπηρεσιών Κύπρου (CyFA) και ο Σύνδεσμος Διεθνών Επιχειρήσεων στην Κύπρο (CIBA) αναφέρουν πως η εφαρμογή της οδηγίας από την 1η Ιανουαρίου 2024 «έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση και πολλά προβλήματα στην αγορά και σε πάρα πολλές εταιρείες» και εκφράζουν διαφωνία τους ως προς τον τελικό χειρισμό του θέματος από το Τμήμα.

Όπως αναφέρεται, κατά τις τελευταίες λίγες ημέρες, οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν γίνει αποδέκτες σωρείας έντονων παραπόνων από μέλη όλων των πιο πάνω φορέων, καθώς και από επιχειρήσεις, εκφράζοντας την απογοήτευση και αγανάκτησή τους για την εξέλιξη που έλαβε το θέμα, ενώ το ύψος των προστίμων που καλούνται να καταβάλουν οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα (διευθυντές/γραμματείς) είναι δυσανάλογα ψηλό.

Επίσης, αναφέρεται, εκφράστηκαν πολλά παράπονα για το γεγονός ότι δεν ήταν εύκολο να διευθετηθούν συναντήσεις στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, ενώ η ίδια η ιστοσελίδα του Τμήματός σας παρουσίαζε τακτικά δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη συμμόρφωση.

Στην επιστολή, ζητείται η διευθέτηση άμεσης συνάντησης με την Έφορο για ξεκαθάρισμα του ζητήματος, καθώς και να επιτραπεί από το ηλεκτρονικό σύστημα η καταχώριση των στοιχείων των εταιρειών και των πραγματικών δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η καταβολή του προστίμου που υπολογίζεται μέχρι εκείνη την ημέρα.

«Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην ενημέρωση του Μητρώου, επιτρέποντας στη χώρα να παραμένει συμμορφούμενη προς την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία και δεν θα τιμωρούνται αχρείαστα οι εταιρείες και οι άλλες νομικές οντότητες που επιθυμούν να συμμορφωθούν», σημειώνεται.

Ζητείται επίσης όπως η παράταση μέχρι τις 29/2/2024, για καταχώριση των στοιχείων χωρίς οποιοδήποτε πρόστιμο για όσες εταιρείες είχαν συμμορφωθεί με την ενδιάμεση λύση έως και τις 13/11/2023, να ισχύσει και για όσα εμπιστεύματα και δημόσιες εταιρείες είχαν επίσης συμμορφωθεί κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι η ενδιάμεση λύση δεν επέτρεπε την καταχώριση του πραγματικού δικαιούχου στις κατηγορίες αυτές των νομικών οντοτήτων, και ως εκ τούτου η επιβολή κύρωσης σε αυτές ενδεχομένως να συνιστά δυσμενή και άδικη διάκριση.

Τέλος ζητείται όπως ανακληθεί η διοικητική πράξη για την αυτόματη επιβολή προστίμου σε όσους έχουν συμμορφωθεί με την καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων στην τελική λύση, και εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις, ενώ για όσους έχουν ήδη καταβάλει το πρόστιμο, θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος για επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν από το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,