Νέο μητρώο Εφόρου Εταιρειών: Ανακοίνωση αναφορικά με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και/ή καταβληθεί

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του ΠΔΣ αναφορικά με τις εξελίξεις σχετικά με την υποβολή στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο νέο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, σας ενημερώνουμε ότι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί θα ακυρωθούν, και όσα καταβλήθηκαν θα επιστραφούν, σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση των αρμοδίων στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Οι στοχευμένες προσπάθειες που κατέβαλε ο ΠΔΣ και οι συνέργειες με άλλους επαγγελματικούς φορείς για τη συνολική επίλυση του εν λόγω ζητήματος κατέστησαν εφικτό να αναγνωριστεί το παράνομο ή/και άδικο της επιβολής των συγκεκριμένων προστίμων.

Με αυτή την ευκαιρία εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το ενδιαφέρον και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν για επίλυση του ζητήματος, και  προς την ομάδα του ΠΔΣ που ανέλαβε τη διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος (Μέλη Συμβουλίου και Προέδροι και Μέλη των Επιτροπών Εταιρειών και Εμπιστευμάτων του ΠΔΣ), που εργάστηκε ακούραστα και σθεναρά για τη ρύθμιση του ζητήματος.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: