Παράταση χρόνου υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, το Τμήμα ανακοινώνει ότι ο χρόνος καταχώρισης των στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων παρατείνεται μέχρι τις 31.07.2022.

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,