Διευκρίνιση όσον αφορά την παράταση που δόθηκε για την καταχώριση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στην «τελική λύση» για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών

Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσής μας ημερ. 15.12.2023, διευκρινίζεται ότι η παράταση που έχει δοθεί για την καταχώριση/επικαιροποίηση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στην «τελική λύση» για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών, αφορά μόνο οντότητες που είχαν προβεί σε καταχώριση των στοιχείων στην «ενδιάμεση λύση» μέχρι τις 13.11.2023.

Η παράταση δεν ισχύει για οντότητες που, ενώ είχαν υποχρέωση να το πράξουν, δεν είχαν προβεί σε καταχώριση των στοιχείων στην ενδιάμεση λύση μέχρι τις 13.11.2023.

Τα Μέλη μας καλούνται να μελετήσουν τη σχετική ΚΔΠ 112/2021 όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΔΠ 401/2023.

Για τη σχετική ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών πατήστε ΕΔΩ

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,