“Η νομική φύση των αποφάσεων απόρριψης αιτημάτων πολιτογράφησης επενδυτών, επιχειρηματιών και μελών των οικογενειών τους”

Η προβληματική της «κατοχής» στο ποινικό αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας και η διεύρυνση του αξιόποινου για αποτελεσματικότερη πάταξη του φαινομένου

Η νομική αρωγή του άπορου ενυπόθηκου οφειλέτη για να αναλάβει δικαστική πρωτοβουλία – Ο δικαστικός του αγώνας για προστασία της οικογενειακής στέγης