“Η νομική φύση των αποφάσεων απόρριψης αιτημάτων πολιτογράφησης επενδυτών, επιχειρηματιών και μελών των οικογενειών τους”

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ είναι στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσει Άρθρο της Δρος. Σαλώμης Γιάλλουρου για το επίκαιρο θέμα της νομικής φύσης των αποφάσεων απόρριψης αιτημάτων πολιτογράφησης επενδυτών, επιχειρηματιών και μελών των οικογενειών τους.

Τον Οκτώβριο του 2020 η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε την κατάργηση του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκκρεμούντων κατά τον χρόνο εκείνο αιτημάτων πολιτογράφησης επενδυτών, επιχειρηματιών και μελών των οικογενειών τους απορρίφθηκε. Εκατοντάδες αιτητές καταχώρησαν προσφυγές κατά των απορριπτικών αυτών αποφάσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως Καθ’ης η Αίτηση, ήγειρε προδικαστική ένσταση πως οι εν λόγω αποφάσεις συνιστούν κυβερνητικές πράξεις εκφεύγουσες του δικαστικού ελέγχου και ζήτησε την προεκδίκαση τούτης. Οι αιτητές στις σχετικές προσφυγές αποδέχτηκαν την προεκδίκαση, όχι όμως την προδικαστική ένσταση καθαυτή. Ενόψει της σοβαρότητας του ζητήματος, το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε να το εξετάσει σε πλήρη ολομέλεια και η σχετική διαδικασία εκκρεμεί. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί ακριβώς η νομική φύση των αποφάσεων απόρριψης αιτημάτων πολιτογράφησης επενδυτών, επιχειρηματιών και μελών των οικογενειών τους στην κυπριακή έννομη τάξη. Θέση μας αποτελεί πως οι αποφάσεις τούτες συνιστούν ατομικές εκτελεστές διοικητικές πράξεις υποκείμενες σε δικαστικό έλεγχο και όχι κυβερνητικές εκφεύγουσες αυτού.

Διαβάστε το Άρθρο ΕΔΩ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,